Her har du en lille guide til kolonnekørsel.

 

Kortversion:

Nye kørere kører midt i kolonnen / vi kører forskudt ( første person midt i vognbanen, anden person inderst til højre, tredje person yderst til venstre og så fremdeles og bagerste person i midten med lagt lys om dagen) / overhal ikke i kolonnen, hold din plads / følg med op, lav ikke for store huller (tilstræb lige stor afstand i mellem forankørende og bagvedkørende) /  hold din Standseafstand /ved rundkørsler eller når man drejer af fra en vej til en anden foregår dette altid i enkel kolonne / ved opstart fra lyskryds starter men i den rækkefølge man kørte i kolonnen / Den foran kørende er altid ansvarlig for, at den bagved kørende er med, standser en cykel bag dig, standser du også hurtigst muligt.

 

 

Her har du en stor guide til kolonnekørsel.

 

Lang version.

Det er ikke ufarligt at køre i gruppe, og det er derfor en fordel at være enige om nogle retningslinjer for hvordan man kører. Dertil kommer, at der er god fornuft i retningslinjerne for gruppekørsel, og netop fordi de er hensigtsmæssige, kan det være en fornøjelse i sig selv, når det hele bare fungerer. Og så må man betænke, at det gælder egen og kammeraters sikkerhed.

 

Ca. 2min før afgang gives der er signal (råb fløjten / horn) her gives der en kort beskrivelse af turen, hvor efter man begynder at klargøre sig til kørsel.

Lidt om placering i kolonnen. Vi køre i kolonnekørsel for fællesskabet skyld og dermed på en måde hvor alle dem der er med kan føle sig trykke.

Så derfor helst 3 erfarende (incl. Turleder) i  starten af kolonnen, så hvis du / i er usikker i kolonnekørsel, skal du / i placere jer i den midterste del af kolonnen, og minimum en erfaren kører som kender destinationen bagerst. Men uanset hvor i kolonnen du befinder dig, skal du altid være opmærksom, da det ikke er ufarligt at køre på denne måde.

 

Det er hensigtsmæssigt at køre med en stedkendt eller god kortlæser forrest. Bageste mand skal også have kort og kende bestemmelsesstedet, så han kan ”samle op”. Følg gruppen, også selvom du mener man er kørt forkert.

Såfremt du ønsker at påvirke kørslen, fordi du mener der er kørt forkert, har problemer med oppakningen, skal have benzin eller måske har behov for en pause eller andet, så blink af og kør ind til siden.

Aftal hastigheden der skal køres med, inden kørslen begynder. En gruppe tiltrækker opmærksomhed, så det er klogt at respektere hastighedsgrænserne. Man bør heller ikke tvinge andre ud i en situation, hvor de mod deres ønske føler sig presset til at overskride hastighedsgrænserne.

Det er hensigtsmæssigt at køre med en besindig kører som nr. 1, og hvis forreste kører hele tiden holder øjenkontakt bagud til 2’eren O.S.V., sikrer man sig at alle kan følge gruppens hastighed.

Når forreste kører tanker, tanker alle. Derved reduceres antallet af tankstop. Det anbefales at alle starter med fuld tank.

Det er en uskik at overhale andre kørere i gruppen. De forventer det ikke og de bliver som regel overrumplede, og der kan opstå farlige situationer med risiko for påkørsel. Der kan være tale om at kørere, der hjælper med at regulere trafikken, er nødt til at overhale gruppen. Der kan også opstå andre situationer, hvor overhaling ikke kan undgås. Er overhaling uundgåelig, ligger ansvaret hos den der bryder formationen, og den overhalende må udvise største forsigtighed, holde godt ud fra gruppen, og om nødvendigt gøre væsen af sig.

Den forankørende er altid ansvarlig for, at den bagved kørende er med. Hold kontakt med køreren bag dig, og sæt hastigheden ned, hvis du er ved at miste kontakten (lige stor afstand til foran som til bagved). Standser en cykel bag dig stanser du også hurtigst muligt, gruppen vil automatisk blive bragt til standsning, og forreste kører vender om og undersøger. Mister du kontakten med gruppen, så kør tilbage til det sted, hvor du er sikker på at du sidst havde føling med gruppen. Får du ikke kontakt med gruppen der, så kør til næste aftalte træfpunkt, f.eks. den næste by i har aftalt at besøge. På længere ture er det en god ide at aftale et kontakttelefonnummer man kan ringe til, hvis kontakten til den øvrige del af gruppen glipper totalt.

Indtag en zig-zag- formation fra starten ved skiftevis at vælge vognbanens venstre og højre hjulspor nr. 2 er altid inderst mod vejkanten. Det giver større synsfelt frem og tilbage i kolonnen, længere afstand til at bremse, mulighed for at se de andres bremselys tidligere, fordi man kan kikke op gennem kolonnen, og det får gruppen til at syne af mere for modkørende.

De øvrige trafikanter vil opfatte gruppen som en kolonne og være tilbøjelige til i højere grad at respektere den. Frontkøreren og slutkøreren er altid placeret i midten af vognbanen og slutkøreren kører med langt lys om dagen.

Den plads der tages fra starten holdes så vidt muligt under hele turen. Kører du f.eks. ”venstremand” bliver du ved med at holde dig i venstre side af vognbanen. Hold hele tiden din bane – også i sving ( men ikke i kryds og rundkørsler hvor man kører enkel kolonne). ”Snit” aldrig hjørnerne og lad være med at slingre fra side til side eller ligge i midten af kolonnens to rækker.

 

Afstandene i gruppen afhænger af forholdene, men som en tommelfingerregel bør der i zig-zag- formationen være mindst 1 sekunds afstand mellem nr. 1 og nr. 2, mellem nr. 2 og nr. 3, og så videre. fremdeles. Dvs. 17 m ved 60 km/t, 22 m ved 80 km/t og 28 m ved 100 km/t. Denne afstand er et  udtryk for din reaktionstid hvor man går ud fra at forankørende også flytter sig lidt mens der bremses. Ellers er stanselægde længere.

 

 

Sikker afstand til forankørende (i Samme Række) 50km/t.=28 m

                                                                                   80 km/t.=45 m

                                                                                  110 km/t.=61 m

 

 

 

Er der en kører, som falder fra under kørslen, bliv da på din plads – dvs. man rykker IKKE op og fylder hullet ud, men bliver på samme sted og træk op ved næste standsning (evt. når man holder for rødt) . Dvs. hele rækken rykker op og ”venstremænd” forbliver ”venstremænd” og ”højremænd” bliver også ved med at være ”højremænd” (eller – kvinder). Alternativt kalder Road- Captain ind på en række og straks derefter ud på to igen HUSK her at køre nr. 2 altid er højre  kolonne  og nr. 3 venstre kolonne og så fremdeles.

Kryds aldrig / skift aldrig række, da det giver en masse uro og der er en meget stor fare for at der opstår forvirring og farlige situationer.

Man kan evt. rykke op og udfylde hullet hvis man kører i yderrækken (venstre kolonne) vær sikker på at det er ok med manden i højre kolonne. Gør aldrig dette i højre kolonne da dette vil blive set som overhaling inden om og det er ikke tilladt iflg. Færdselsloven.

 

 

 

Når man skal holde ved vej ind munding, kryds eller lignende, klapper man zig- zag- formationen sammen, så man holder ved siden af hinanden.

 

 

 

Derved kommer de bagerste kørere til at holde længere fremme mod krydset, og får bedre orienterings- og oversigtsmuligheder, og der er bedre mulighed for at gruppen kan komme samlet over.

 

Ved kørsel på smalle veje kan det være nødvendigt, at man kører i enkelt kolonne. Frontkøreren rækker en finger i luften og trækker ind i højre vognbanedel og resten af kolonnens venstre række følger efter (her skal udvises stor forsigtighed). Venstremand kører ind foran bagvedkørende højremand og alle befinder sig nu i højre vognbanedel.

Når forholdene igen er til dette rækker frontkøreren to fingre i luften og han placerer sig hvor han var ved kolonnens start. Der indtages igen zig-zag- formationen.

 

Under overhaling er det en god ide at gå tidligt. I jo længere afstand man påbegynder overhalingen, jo bedre overblik har man. Gennemfør overhalingen i et rimeligt rask tempo og læg efter overhalingen afstand til det overhalede køretøj, så der bliver plads til næste kører, uden at denne behøver at ”klemme” sig ind. Brug blinklyset. Du varsler dine hensigter ikke kun overfor de andre trafikanter, men også overfor de øvrige kørere i gruppen.

Hvis forholdene tillader det ( flere vognbaner i begge retninger ), kan det under overhaling være en god ide, at bagerst kører går ud og lukker for bagfra kommende færdsel, når forreste kører går ud til overhaling. Derefter går den øvrige del af gruppen også ud til overhaling. Derved øges muligheden for at gruppen kan overhale samlet. Denne manøvre er normalt mulig på motorvej under intensiv trafik.. (På motorvej husk blinklys).
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk