Regler for

Riders Of Asgard MC.

 

Formål

Vores formål er at køre ture sammen i ind- og udland, hygge os og opbygge et stærkt fællesskab omkring klubben samt det at være bikere. 

Vi vil arbejde på at give udenforstående et positivt billede af vores kultur. Dette skal ske ved at vi viser hvem vi er og behandler andre med respekt.

 

Hvem er vi

Klubben er stiftet af 3 personer også kaldet  ”first 5”

Klubben er for mænd og kvinder fra 18 år og opefter.

Riders of Asgard MC Danmark er en 100 % uafhængig klub.

Vi accepterer alle klubber, uanset om de er 1% ere eller 99% ere så længe omdrejningspunktet er motorcyklerne.

Vi forlanger, at man som medlem (gælder også prøvemedlemmer) kører på en moden og ansvarlig måde og overholder færdselsloven. Vi accepterer ikke kriminalitet i klubben, herunder promillekørsel. Vi er ganske almindelige mennesker a la hr. og fru Danmark og vi har almindelige jobs. 

Vores motorcykler er fortrinsvis af den type, hvor den tilbagelænede kørestil er fremtrædende. Vi kører ture ud i det danske landskab, tager på træf, besøger andre mc-klubber, drikker kaffe, sodavand og indhalerer en is, en pølse og måske endda en medbragt madpakke. 

Vi arrangerer ture til udlandet i det omfang der er tilslutning hertil blandt klubbens medlemmer og venskabsklubber.

Vi behandler hinanden med respekt og eventuelle uenigheder afgøres via afstemninger på møder. Vi er således en klub der bygger på delvist demokrati. Der er en stemme pr. fuldgyldig medlem.

Vi har et øverste ledelsesorgan, kaldet rådet. Rådet består af 5 fuldgyldige medlemmer. De to af pladserne i rådet besættes af first 5 som også har president- og vicepresident posterne i kraft af de er foundere af klubben. De 3 sidste pladser besættes af fuldgyldige medlemmer valgt for en 2 årig periode af klubben øvrige medllemer. President- og vicepresident posterne er ikke på valg og de kan ikke fratræde eller væltes ved regel ændring med mindre de selv ønsker det.

Rådet træffer beslutning ved fuldstændig enighed. Kan rådet ikke blive fuldstændig enig sendes emnet til afstemming blandt  medlemmerne, hvor der kan træffes beslutning efter 80% flertal.

 

Medlemskab

Du skal være ejer af en, indregistreret motorcykel eller være Backseat på én.

Motorcyklens mærke er ikke afgørende.

Vi har ingen aldersbegrænsning.

Hvis du ikke længere opfylder bestingelserne for medlemskab, fordi du f.eks ikke kan køre mere eller er blevet backseat enke og du gerne vil bibeholde kontakten, er det muligt at forblive medlem i klubben. Det vil altid være en konkret vurdering om du kan blive i klubben.

Måske kommende medlemmer starter som hangaround i en periode fastsat af klubben. Derefter kan du tilbydes at blive prøvemedlem. 

Da vi er en lovlydig klub vil du på et eller andet tidspunkt, inden du bliver fuldgyldigt medlem, skulle forevise et gyldigt førerbevis til MC. 

Vores prøvemedlemmer benævnes ”snakes”.

Prøvemedlemmer kan efter 12 måneder tilbydes fuldgyldigt medlemskab. Prøvetiden kan forlænges ud over 12 måneder. Der stemmes om et prøvemedlems optagelse blandt alle fuldgyldige medlemmer i klubben og optagelse kræver 100 % enighed i klubben.

Prøvemedlemmer tildeles en mentor, denne er en Sgt. of Snakes. Denne har til opgave at videregive informationer samt at vurdere om det pågældende prøvemedlem er indforstået med reglerne i klubben og er værdig til at blive optaget.

Man må ikke være medlem af andre MC klubber, dog undtagen af klubber hvor det kræves som følge af deling af klubhus eller lignende. Undtaget er også diverse "MC mærke" klubber, Touringclubben, samt eventuelle arbejdsrelaterede turklubber.

Manglende overholdelse af klubbens regler kan medføre eksklusion. Afgørelse om eksklusion vil blive truffet af rådet, eller af medlemmerne hvor rådet ikke kan blive fuldstændig enig.

 

Klubvest

Det er frivilligt om man ønsker at bære klubvest.

Der må køres med rygmærke (ikke et krav) men køres der med synligt rygmærke, forventer vi at du repræsenterer klubben på en positiv måde. Det at bære klubvest, medfører et stort ansvar, da vi vil blive vurderet på vores opførsel, overalt i det offentlige rum. Derfor denne regel om at man opfører sig derefter.

Såfremt man ønsker at bære klubvest, skal man påsætte klubbens mærker på en bestemt måde. 

Bag på vesten skal mærket sidde i lige afstand mellem de to buer. Det firkantede MC mærke skal placeres til højre midtfor. Foran på vestens øverste venstre side sættes Klubbens navn, bikernavn, eventuel titel og nedenfor påsættes frontbuen. Foran på vestens øverste højre side skal man påsætte Original mærket. 99 % mærket og bynavn er frivillige mærker. Foran på vestens højre nederste side kan man vælge at påsætte egne mærker i stil med f.eks. Suzuki ect. Klubvesten må dog ikke komme til at ligne noget en ”landevejsridder” kunne finde på at gå med.

Hvert medlem afholder selv alle udgifter til mærker og vest. Det er kun fuldgyldige medlemmer, der kan få lov til at anskaffe alle klubmærker. Prøvemedlemmer må bære klubbens navn, 99 % mærket, Original mærket, bynavn og eventuelt bikernavn. Mærker bestilles gennem ”first 5” og prisen svarer til fremstillingsprisen/ indkøbsprisen tillagt evt. fragt.

Klubvesten må, som udgangspunkt, kun anvendes i forbindelse med MC kørsel, klub- møder og arrangementer og besøg i andre klubber. Du må ikke påtvinge offentligheden dit rygmærke. Du skal respektere den "civile" offentligheds ret til at sige nej til at du bærer din vest på deres hjemmebane. Det betyder også at du ikke bærer din vest på offentlige steder (f.eks. bilka, bageren, resturanter m.v), hvis dette skræmmer offentligheden. Ansvaret er dit!!!

Hvis et medlem forlader klubben skal alle klubmærker fjernes fra vesten. Alle mærker skal leveres tilbage til Rådet inden 14 dage. Rådet refunderer ikke mærkernes pris, men alene en eventuel portoudgift.

 

Kommunikation

Vi kommunikerer primært via Facebook, sms eller telefon.

Klubben har en hjemmeside www.ridersofasgard.dk. Her fortæller vi lidt om os selv og der er mulighed for at skrive til os på mail ridersofasgard@gmail.com.

Klubben har en åben gruppe på Facebook: Friends of Riders of Asgard MC, hvor venskabsklubber og andre venner af klubben kan melde sig/blive inviteret ind. Her vil åbne arrangementer også blive slået op.

Klubben har derudover en lukket medlemsgruppe på Facebook, hvor du skal være medlem for at få adgang. Det er her klubben annoncerer stort og småt som kun vedrører medlemmer. Her bliver køreture også opslået.

 

Vores Struktur/ titler
 

Rådet

President.

Vicepresident.

Secretary.

Roadcaptain.

Sgt. of Snakes.

Biker.

Backseat.

Snakes.

First 5: Lange og Fru Lange.

Original (medlemmer af første chapter)

 

Andet

Vores klub er baseret på 100 % respekt og loyalitet for

Hinanden,

Familien,​

Kammeratskabet,

Motorcyklerne,

Og rygmærket.

Vores mærke er designet af First 5. Klubnavn og mærke er godkendt af bikerfonden.

Navn og mærke er beskyttet ved registrering i Patent og varemærkestyrelsen

 

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk